Είστε εδώ

Ασφάλειες Πυρός και Επαγγελματικής Περιουσίας

Εκτός από την τυποποιημένη πολιτική των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή οι διαχειριστές πρέπει να είναι σίγουροι ότι καλύπτονται σωστά για τυχόν απώλειες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, σε περίπτωση που τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας - το κτίριο σας και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένου του ιδιόκτητου ή μισθωμένου εξοπλισμού , και εξωτερικά φωτιστικά, όπως φράχτες και πινακίδες - είναι κατεστραμμένα ή καταστραφούν.

Χωρίς την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη εμπορικής ιδιοκτησίας, θα μπορούσατε να θέσετε σε κίνδυνο το μέλλον της επιχείρησής σας.

Η ασφαλιστική κάλυψη εμπορικών ακινήτων μπορεί να περιλαμβάνει:

 • ζημίες που οφείλονται σε γεγονότα που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες,
 • Σεισμό
 •  κατάρρευση κτιρίου,
 • έκρηξη
 • αστική αναταραχή
 • βλάβη εξοπλισμού
 •  βλάβη από οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη
 • βανδαλισμούς
 • πυρκαγιά
 • φυσική καταστροφή
 • πράξη σαμποτάζ
 • τρομοκρατία.

Εκτός από τις απώλειες ακινήτων, σκεφτείτε πώς τα έσοδα και το μερίδιο αγοράς του οργανισμού σας θα μπορούσαν να επηρεαστούν εάν η επιχείρησή σας αναγκαστεί να κλείσει. Το ποσό κάλυψης που θα χρειαστείτε εξαρτάται από παράγοντες όπως ο τύπος της ιδιοκτησίας και η τοποθεσία της

Τα επακόλουθα θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά για εσάς, την οργάνωσή σας και τους ανθρώπους σας. Χωρίς ένα ενεργό σχέδιο για τη διαχείριση του κινδύνου της ιδιοκτησίας σας, το μέλλον του οργανισμού σας μπορεί να διακυβεύεται. Οι σύμβουλοι υπηρεσιών μας για θέματα κινδύνου μπορούν να συνεργαστούν μαζί σας για να:

 1. Αξιολογήσετε τους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ιδιοκτησία σας  και τις λειτουργίες της
 2. Αναπτύξετε σχέδια  διαχείρισης κινδύνων ιδιοκτησίας και συμμόρφωσης
 3. Διαχειριστείτε διαδικασίες  εσωτερικού ελέγχου και επιθεώρησης
 4. Δημιουργήσετε ολοκληρωμένες στρατηγικές  ανάλυσης και δοκιμών
 5. Εκτιμήσετε το κόστος   αντικατάστασης πραγματικών ακινήτων
 6. Αξιολογήσετε τα συστήματα προειδοποίησης και προστασίας
 7. Αναπτύξετε σχέδια για τη συνέχιση των επιχειρήσεων και την αποκατάσταση καταστροφών

Αξιολογήσετε  την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να αναπτύξετε  διαδικαστικούς ελέγχους

Νέα για Ασφάλειες Πυρός και Επαγγελματικής Περιουσίας

Ασφάλιση επαγγελματικού χώρου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ποια είναι η σημασία της ασφάλισης ενός επαγγελματικού χώρου και ποια είναι τα πρακτικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε γι’ αυτήν. Για έναν επιχειρηματία, η εταιρεία του δεν είναι μία ακόμη απλή δουλειά. Για έναν άνθρωπο που έχει κουραστεί για να χτίσει από το μηδέν μία επιχείρηση, να την αναπτύξει, να τη...

Ασφαλίσεις Πυρός: Στατιστικά που αποδεικνύουν τη σημασία τους

Η κάλυψη πυρός, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δηλαδή, πυρός, που στην πλειοψηφία τους προβλέπουν και κάλυψη για νερά, είτε απο πλημμύρα-φυσικά φαινόμενα είτε απο διαρροή σωληνώσεων, είναι μια κάλυψη που όπως φαίνεται απο τα επίσημα στοιχεία έχει αδικηθεί από την ασφαλιστική βιομηχανία. Αν εξαιρέσεις τις...

Άλλα Προϊόντα για Εταιρίες

Ασφάλειες Εργοδοτικής Ευθύνης

Είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε αξιώσεις ευθύνης για τις πρακτικές απασχόλησης που δεν καλύπτονται  από τους όρους ασφάλισης περί γενικής αστικής ευθύνης. Οι αξιώσεις αυτές  περιλαμβάνουν ισχυρισμούς περί σεξουαλικής παρενόχλησης, δίκαιης αμοιβής, αθέμιτου τερματισμού εργασιακής σχέσης  και εσφαλμένης ταξινόμησης των εργαζομένων. Επιπλέον, η ευθύνη σας δεν περιορίζεται στους υπαλλήλους.

Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Η Ασφάλεια Νομικής Προστασίας καλύπτει αφενός τις αναγκαίες για την προστασία του ασφαλισμένου δαπάνες, δικαστικές και εξώδικες, που περιλαμβάνουν βεβαίως και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου καθώς και τα έξοδα και τα τέλη ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών. Επιπλέον, αναλαμβάνει να καλύψει την επιδικαζόμενη στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, (εφόσον έτσι αποφασίσει το δικαστήριο).

Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Τα ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα καλούνται, στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού, να παρέχουν τις βέλτιστες κατά το δυνατό υπηρεσίες στους πελάτες τους, οι οποίες ολοκληρώνονται με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης.Η ασφάλιση "Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Γραφείων" προσφέρει πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας το κόστος υπεράσπισης απαιτήσεων και την αποζημίωση οιουδήποτε υποστεί σωμ

Επικοινωνία