Είστε εδώ

Ασφαλίσεις Πυρός: Στατιστικά που αποδεικνύουν τη σημασία τους

Tags: 

Η κάλυψη πυρός, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δηλαδή, πυρός, που στην πλειοψηφία τους προβλέπουν και κάλυψη για νερά, είτε απο πλημμύρα-φυσικά φαινόμενα είτε απο διαρροή σωληνώσεων, είναι μια κάλυψη που όπως φαίνεται απο τα επίσημα στοιχεία έχει αδικηθεί από την ασφαλιστική βιομηχανία.

Αν εξαιρέσεις τις υποχρεωτικές ασφαλίσεις σε δανειοδοτήσεις, που συνήθως μάλιστα χαρακτηρίζονται είτε από επασφάλιση είτε απο ελλειπή κάλυψη, τότε τα συμβόλαια που έχουν πουληθεί με επίκεντρο την ουσία της προστασίας οικίας ή επιχείρησης, βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Άλλωστε συχνή είναι η προτροπή από τις ίδιες τις εταιρείες προς την διαμεσολάβηση. ιδιαίτερα προς τα δίκτυα που πουλούν κυρίως γενικές ασφαλίσεις, για καλύτερη σύνθεση στο χαρτοφυλάκιο πυρός σε σχέση με τον κλάδο αυτοκινήτου.

Ένα χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να ωφελήσει τους διαμεσολαβητές ώστε να μπορέσουν να δείξουν στους υποψήφιους πελάτες την αξία της συγκεκριμένης ασφάλισης μέσα από την αναφορά σε πραγματικά περιστατικά, είναι τα ίδια τα δεδομένα που μπορεί κάποιος να βρει στο σάιτ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος (www.fireservice.gr).

Στην καταγραφή της ενότητας δημοσίων δεδομένων μπορεί να βρει ένα ενδιαφέρον excel που βέβαια μετά από επεξεργασία, μπορεί να του δώσει χρήσιμα συμπεράσματα. Άλλωστε στις περισσότερες των περιπτώσεων είτε ιδιοκτήτης κατοικίας, είτε επαγγελματίας, είτε ιδιοκτήτης επιχείρησης, η αναβολή για την απόφασή του είναι η αίσθησή του οτι είναι ένα σπάνιο γεγονός που δύσκολα θα συμβεί σε αυτόν.

Αξίζει λοιπόν να σημειώσουμε ότι τα περιστατικά πυρός που συνέβησαν το 2015 και αφορούσαν κατοικίες με αναλογική όπως κάποιος θα παρατηρήσει, διασπορά, στις περιοχές της Ελλάδος, πλησίασαν περίπου τις 6000 με χαρακτηρισμό μάλιστα από την πυροσβεστική, λίγο πάνω από 10% ως “μεσαίες ή μεγάλες” πυρκαγιές. 

Ο αντίστοιχος αριθμός που αφορά επιχειρήσεις διαφόρων ειδών ξεπερνά τις 1200 με μεγάλο χαρακτηρισμό μεσαίων ή μεγάλων που ξεπερνα το 20%.

Ταυτόχρονα είχαμε περίπου 3000 περιστατικά άντλησης υδάτων απο κατοικίες, και κοντά στα 1000 περιστατικά σε επιχειρήσεις.

Είναι αντιληπτό ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι οικονομικές ζημιές θα ήταν σημαντικές έως πολύ σημαντικές σε μεσαίες και μεγάλες περιπτώσεις πυρκαγιάς, από τη στιγμή που απαιτήθηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Αξίζει δε να παρατηρήσουμε ότι σε επίπεδο επιχειρήσεων κάποιος διαπιστώνει πολλών ειδών επιχειρήσεις στις οποίες έχουν συμβεί τα παραπάνω περιστατικά και όχι μόνο αυτές που κάποιος θα θεωρούσε συνήθως ύποπτες, δηλαδή επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται απο υψηλό ποσοστό επικυνδυνότηας λόγω των εγασιών τους. Η χρήση λοιπόν πραγματικών αριθμών και στοιχείων  είναι σίγουρα βοηθητική στην προσπάθεια παρουσίασης του κινδύνου προς τον υποψήφιο πελάτη, ώστε να αντιληφθεί περίτρανα ότι η συγκεκριμένη κάλυψη δεν είναι αξεσουάρ αλλά μια αναγκαία κίνηση πρόνοιας που αφορά υπαρκτούς κινδύνους με σημαντικές συνέπειες.

Είναι περιττό να τονίσουμε ότι οσον αφορά μικρές ή μεγάλες επιχείρησεις το πραγματικό κόστος της επιχείρησης ή του επαγγελματία εάν αφορά την έδρα του είναι ακόμα πιο μικρό απο αυτό που ονομαστικά αναφέρει ένα αντίστοιχο συμβόλαιο αφού το συγκεκριμένο έξοδο κάλιστα μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματικό έξοδο και να ωφεληθεί από τη μείωση της φορολογίας του και σήμερα πια, στις περισσότερες των περιπτώσεων και στη μείωση της ασφαλιστικής του εισφοράς.

Σχετικά Προϊόντα

Ασφάλεια Κατοικίας (Κτιρίου και Περιεχομένου)

Για την ασφάλισης της κατοικίας  η εταιρία μας μέσω της συνεργασίας της με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές Ελληνικές εταιρίες της αγοράς, θα έχετε τη δυνατότητα να προστατεύσετε  την ακίνητη περιουσία σας, το περιεχόμενο αλλά και τα μέλη των οικογενειών σας με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο.

Ασφάλειες Πυρός και Επαγγελματικής Περιουσίας

Εκτός από την τυποποιημένη πολιτική των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή οι διαχειριστές πρέπει να είναι σίγουροι ότι καλύπτονται σωστά για τυχόν απώλειες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, σε περίπτωση που τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας - το κτίριο σας και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένου του ιδιόκτητου ή μισθωμένου εξοπλισμού , και εξωτερικά φωτιστικ

Επικοινωνία