Είστε εδώ

Ομαδικές Ασφαλίσεις (Ζωής & Συνταξιοδοτικό)

Ομαδική ασφάλιση ζωής είναι ένα είδος ασφάλισης ζωής στο οποίο μια ενιαία σύμβαση καλύπτει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Τυπικά, ο ιδιοκτήτης πολιτικής είναι εργοδότης ή οντότητα, όπως μια οργάνωση εργασίας, και η πολιτική καλύπτει τους υπαλλήλους ή τα μέλη της ομάδας. Η ομαδική ασφάλιση ζωής παρέχεται συχνά ως μέρος ενός πλήρους πακέτου παροχών σε εργαζόμενους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το κόστος κάλυψης του ομίλου είναι πολύ μικρότερο από αυτό που οι υπάλληλοι ή τα μέλη θα πληρώνουν για ένα παρόμοιο ποσό ατομικής προστασίας.

Τα ειδικότερα κίνητρα που έχει μια επιχείρηση από μια ομαδική ασφάλιση εργαζομένων είναι ότι:

 • Προσδίδει κύρος στην εικόνα της.
 • Προσφέρει έμμεσες παροχές και αμοιβές στο προσωπικό της, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται διαρροές στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού, αυξάνοντας την ευαρέσκειά του προς την επιχείρηση.
 • Περιορίζει τις οικονομικές απώλειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και αναπληρώνει δυναμικά τις ελλείψεις της κοινωνικής ασφάλισης.
 • Περιορίζει την κινητικότητα των εργαζομένων προς τον ανταγωνισμό.
 • Προσφέρει αμάχητα φορολογικά και άλλα κίνητρα προς την επιχείρηση.

Οι σημερινές κοινωνικοιοκονομικές συνθήκες καθιστούν τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης μια εξαιρετικά σημαντική παροχή με πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για την ίδια την εταιρία, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της, όπως:

 • Προστασία του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε περίπτωση ενός απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος για τον εργαζόμενο
 • Ενίσχυση του προφίλ της εταιρίας, ως εργοδότη, μέσω παροχής ανταγωνιστικού πακέτου ανταμοιβών
 • Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και πίστης στην εταιρία
 • Κίνητρο στους εργαζόμενους για αύξηση της παραγωγικότητας
 • Φορολογικά οφέλη

 

Τα ομαδικά προγράμματα ζωής περιλαμβάνουν:

 • την ασφάλιση ζωής,
 • την κάλυψη θανάτου από ατύχημα και
 • τη μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας.
 • ομαδικές καλύψεις υγείας καλύπτουν τα έξοδα περίθαλψης σε νοσοκομείο

 

Αναλυτικότερα θα πρέπει να αναφερθεί ότι:

 • Η ομαδική ασφάλιση ζωής προσφέρεται σε ετήσια βάση ενώ, όπως αναφέρουν παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς
 • Το συνολικό κόστος της για τον εργαζόμενο είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
 • Τα ομαδικά προγράμματα παρέχουν επίσης και κάλυψη θανάτου από ατύχημα και μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας που προκύπτει από ατύχημα ενώ το ασφαλισμένο ποσό είναι διπλάσιο του ποσού ασφάλισης ζωής.
 • Οι ομαδικές καλύψεις υγείας προσφέρονται από τους εργοδότες για να αντιμετωπίζονται τα έξοδα που προκύπτουν από ατυχήματα ή ασθένειες, τα οποία ωστόσο δεν έχουν καμία σχέση και δεν προκαλούνται από το είδος της εργασίας.
 • Επίσης σε περίπτωση που το επιθυμεί ο εργοδότης παρέχονται και καλύψεις «ανικανότητας», στόχος των οποίων είναι η εξασφάλιση μέρος των αποδοχών του εργαζομένου που χάνονται κατά τη διάρκεια της ανικανότητας.
 • Οι ομαδικές καλύψεις υγείας καλύπτουν τα έξοδα περίθαλψης σε νοσοκομείο. Ειδικότερα καλύπτεται δωμάτιο και διατροφή, αμοιβές σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων, οι εξετάσεις, τα φάρμακα και οι αμοιβές των παθολόγων.

Άλλα Προϊόντα για Εταιρίες

Ασφάλειες Επαγγελματικών Οχημάτων

Κάθε οδικό ταξίδι θέτει την εταιρεία σας σε κίνδυνο. Από τα φορτηγά παράδοσης και εξυπηρέτησης μέχρι τις λιμουζίνες και τα σχολικά λεωφορεία, βασίζεστε στα οχήματά σας για να διατηρείτε την καθημερινή σας λειτουργία ομαλή. Ταυτόχρονα, η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί πάντα προτεραιότητα.

Ασφάλειες Μεταφορών

Είτε είστε ένας μεμονωμένος ιδιοκτήτης είτε είστε υπεύθυνος για ένα στόλο εμπορικών οχημάτων, ανησυχείτε πολύ για  τροχαία ατυχήματα. Θέλετε να διαχειριστείτε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την επιχείρηση μεταφοράς σας.

Ασφάλεια Σκαφών

Είτε είναι κεντρικό είτε ήσσονος σημασίας στοιχείο του προγράμματος διαχείρισης κινδύνου η θαλάσσια ασφάλιση, μπορείτε να βασιστείτε στους συμβούλους εμπειρογνωμόνων μας για να δώσετε ολοκληρωμένες γνώσεις προϊόντων, να σχεδιάσετε τη δημιουργικότητα και να διαπραγματευτείτε την επιρροή σας  για να δουλέψετε εξ ονόματός σας.

Επικοινωνία