Είστε εδώ

Ασφάλειες Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης σας εξασφαλίζει ότι εστιάζετε στην παροχή συμβουλών αντί να την υπερασπίζεστε. Η επιτυχία σας εξαρτάται από την εμπιστοσύνη των πελατών και των πωλητών σας στις υπηρεσίες  και στις  συμβουλές που παρέχετε. Οι ισχυρισμοί περί ψευδούς δηλώσεως, παραβίασης της σύμβασης ή παράνομων επιχειρηματικών πρακτικών μπορούν να καταστρέψουν την επιχείρησή σας. Αυτό μπορεί να συμβεί πιο εύκολα από ό, τι θα σκεφτόσαστε - ένας πελάτης ισχυρίζεται ότι κάτι που έχετε κάνει του κόστισε χρήματα ή του προκάλεσε βλάβη – και σας κάνει αγωγή. Εάν, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της εργασίας σας, προσφέρετε επαγγελματικές υπηρεσίες, κάνετε συστάσεις, παρέχετε λύσεις ή εκπροσωπείτε με άλλο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών σας, αναλαμβάνετε επαγγελματική ευθύνη και πρέπει να καλύπτετε ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Και δεν είναι μόνο πράξεις σας που πρέπει να ανησυχείτε. Αν χρησιμοποιείτε τρίτους προμηθευτές κατά τη διάρκεια της εργασίας σας, είστε υπεύθυνοι για πράξεις, λάθη και παραλείψεις. Η γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει σπάνια τις ζημίες που απορρέουν από την απαίτηση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης. Και μια γραπτή σύμβαση που περιλαμβάνει τη σωστή διατύπωση περιορισμού της ευθύνης είναι μια καλή αρχή, αλλά δεν υποκαθιστά την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Εάν μια αξίωση έχει αξία ή όχι, κάθε σύμβαση μπορεί να αμφισβητηθεί.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει το κόστος:

• Εμπειρογνωμόνων  που θα σας καθοδηγήσουν στις διαδικασίες διερεύνησης, διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών

• Νομικών  εξόδων για την υπεράσπιση του εαυτού σας και της επιχείρησής σας

• Συμφωνιών και κρίσεων  κατά της επιχείρησής σας

Νέα για Ασφάλειες Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση επαγγελματικού χώρου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ποια είναι η σημασία της ασφάλισης ενός επαγγελματικού χώρου και ποια είναι τα πρακτικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε γι’ αυτήν. Για έναν επιχειρηματία, η εταιρεία του δεν είναι μία ακόμη απλή δουλειά. Για έναν άνθρωπο που έχει κουραστεί για να χτίσει από το μηδέν μία επιχείρηση, να την αναπτύξει, να τη...

Άλλα Προϊόντα για Εταιρίες

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Είναι ένα βασικό γεγονός της επιχειρηματικής δραστηριότητας: όσο βασίζεστε στην ασφάλιση αστικής ιδιοκτησίας για να είστε εκεί σε περίπτωση καταστροφικής ζημιάς στις εγκαταστάσεις σας, πρέπει επίσης να προστατεύσετε τον οργανισμό σας από πιθανές καταστροφικές αγωγές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα ατυχημάτων ή αμέλεια.

Ασφάλειες Εργοδοτικής Ευθύνης

Είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε αξιώσεις ευθύνης για τις πρακτικές απασχόλησης που δεν καλύπτονται  από τους όρους ασφάλισης περί γενικής αστικής ευθύνης. Οι αξιώσεις αυτές  περιλαμβάνουν ισχυρισμούς περί σεξουαλικής παρενόχλησης, δίκαιης αμοιβής, αθέμιτου τερματισμού εργασιακής σχέσης  και εσφαλμένης ταξινόμησης των εργαζομένων. Επιπλέον, η ευθύνη σας δεν περιορίζεται στους υπαλλήλους.

Ομαδικές Ασφαλίσεις (Ζωής & Συνταξιοδοτικό)

Ομαδική ασφάλιση ζωής είναι ένα είδος ασφάλισης ζωής στο οποίο μια ενιαία σύμβαση καλύπτει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Τυπικά, ο ιδιοκτήτης πολιτικής είναι εργοδότης ή οντότητα, όπως μια οργάνωση εργασίας, και η πολιτική καλύπτει τους υπαλλήλους ή τα μέλη της ομάδας. Η ομαδική ασφάλιση ζωής παρέχεται συχνά ως μέρος ενός πλήρους πακέτου παροχών σε εργαζόμενους.

Επικοινωνία